UD LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS:


Alimentació (Presentacions)

__(TEORIA)

(DOSSIER D'EXERCICIS)


Treball d'investigació dels transports (Sector terciari)

Infografies de pesca:
- Sistemes de pesca destructius (AQUÍ)
- Aqüicultura (AQUÍ)
- La ruta del peix: del mar a la taula (AQUÍ)

Infografies de seguretat alimentària:
- Obtenció i transport de la llet (AQUÍ)
- L'elaboració del pa (AQUÍ)
- L'elaboració de l'oli d'oliva (AQUÍ)
- La tècnica de fumar els aliments (AQUÍ)
- L'envasament (AQUÍ)
- L'etiquetatge correcte dels aliments (AQUÍ)

Per repassar: