ACTIVITATS AUDACITY:

__ACTIVITAT_
ARXIUS_NECESSARIS_PER_L'ACTIVITAT
NOM_ARXIU_FINAL_O_ARXIUS_FINALS
Descarrega el còdec mp3 (impresicindible per treballar amb l'Audacity):

Descarrega l'arxiu LAME
1_Comprimeix_un_arxiu ".wav" a ".mp3"

Activitat1
audio1.wav
sintonia1.mp3
2_Combina_arxius

Activitat2
audio2.mp3

audio3.mp3
sintonia23

sintonia32
3_Efecte_ressó_(eco)

Activitat3
veueco.mp3
veueco2
4_Audiomuntatge

Activitat4
veufalca.mp3
Muntatge
5_Elimina_una_veu_d'una_cançó

Activitat5
audio5.mp3
noveu
6_Eina_envolvent_(Falca_publicitària1)

Activitat6
musicafalca.mp3
Falca1
7_Falca_publicitària2
voz_1.mp3

voz_2.mp3

voz_3.mp3

voz_4.mp3

Posa-li la música que a tu t'agradi però si no en tens, agafa aquesta: Soraya.mp3
Falca2
8_Eliminació_de_soroll_de_fons

Activitat8
veu_amb_soroll.mp3
Veu_sense_soroll
9_Eliminació_d'aplaudiments
monologo_clase.mp3
Monòleg2

PUJA A DALT !!!